SANGRE AZUL

Innovative
Dental clinic
River Park

Everyone deserves a beautiful smile. We provide comfortable, high tech, and ultra efficient treatment

Our process
What we do
Regeneratívne bielenie zubov
Regeneratívne bielenie zubov Show more
Neviditeľné strojčeky
Neviditeľné strojčeky Show more
Inteligentná liečba
Inteligentná liečba Show more
Bezpreparačné fazety - Lumineers
Bezpreparačné fazety - Lumineers Show more
Dental Monitoring
Dental Monitoring Show more
Znalecké posudzovanie
Znalecké posudzovanie Show more
ABOUT US

Z našej histórie

Zakladateľom1 zubnej kliniky Sangre azul je MUDr. Andrej Thurzo, PhD., MPH, MHA. Vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2009 získal atestáciu v odbore zubné lekárstvo a v roku 2012 atestáciu v odbore čeľustná ortopédia. Od začiatku svojej klinickej praxe sa špecializoval na neviditeľné techniky vyrovnávania zubov, ktoré ako prvý lekár priniesol na Slovensko. Absolvoval viaceré odborné stáže nielen na Slovensku, ale i v zahraničí, napríklad v USA, Dánsku, Holandsku, Švajčiarsku, na Taiwane, v Číne a Čechách. Techniky neviditeľných lingválnych fixných aparátov (Incognito, eBrace) ako aj techniky priesvitných vyrovnávačov (Invisalign, OrthoCaps) vykonával a tiež školil na viacerých pôsobiskách. V roku 2015 založil vlastnú kliniku Sangre azul na Antolskej 4 v Bratislave a od roku 2020 pôsobí na Dvořákovom nábreží 4 v River Parku. Pôsobenie Sangre azul prinieslo do slovenskej klinickej praxe množstvo inovácií, ktoré dnes už berieme za samozrejmé, napríklad nahradenie odtlačkov zubov rutinným skenovaním - 3D skeny tváre a 3D kefalometrická analýza - Digital Smile Design ortodontických prípadov - individualizovaná 3D tlač PowerArms a PowerCaps - ortognátne operácie pacientov na Invisalign - invisalign pre teenagerov či Dental Monitoring.
Dr. Thurzo je tiež vysokoškolský pedagóg na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a tiež znalec v odbore stomatológia a čeľustná ortopédia.
2006 Since
12000 Clinical visits
123 Publications
Our achievements
SMART TREATMENT

From 2020 it includes Acceleration + Monitoring with Artificial Intelligence + our Smart app StrojCHECK we made for you

INVISALIGN TOP LEVEL

In 2019, we exceeded 1,000 patients treated with Invisalign at the highest skill level: DIAMOND

INVISIBLE PREMIUMS

We were the first in SR to use Invisalign for teenagers, we started the routine scanning of teeth and started most vivera patients

deeper knowledge

Our vision and philosophy in our blog

Neviditeľný strojček Invisalign ZADARMO Prečítať
Prečítať
Facially driven orthodontics Prečítať
Prečítať
Mýty a legendy o Invisaligne Prečítať
Prečítať
begin here

Ready for new
perfect smile?

Not from Slovakia? No problem we have an apartment for you.