Informácie

 

Verzia 2.0 aplikácie vyvíjanej od roku 2015 nadväzuje na funkčné prototypy, ktorých testovania sa zúčastnilo viac než 200 pacientov kliniky Sangre Azul.

Aplikácia StrojCHECK od Sangre Azul je inteligentná aplikácia vyvíjaná MUDr.Andrejom Thurzom, PhD, MPH, MHA, ktorá pomáha dodržiavať potrebné rutiny počas liečby neviditeľným strojčekom ako napríklad Invisalign.

Po skúsenostiach z vývoja 2015-2020 sme sa rozhodli zredukovať lokalizáciu aplikácie len pre Android používateľov. Cieľom naprogramovania aplikácie bolo uľahčiť pacientom dodržať potrebnú disciplínu a zefektívniť tak liečbu. Uľahčila predovšetkým skrátenie času potrebného na dosiahnutie výsledku liečby a v neposlednom rade zvýšila finančnú dostupnosť tejto, doteraz ekonomicky veľmi málo dostupnej, liečby.

Princíp úspory spočíval v redukcii potrebných návštev pre nevyhnutné servisy resp. revízie liečby pri nekopírovaní (nontrackingu) zubov posúvaných neviditeľným strojčekom. Zlepšenie dôslednosti pacienta pri nosení strojčeka ušetri ošetrujúcemu lekárovi výrazné množstvo času nielen v podobe celkovo kratšej liečby, ale aj z redukovanie času "chairtime" na zákroky revízií a zlyhávajúcich terapií z dôvodu slabej compliance pacienta.

Od roku 2020 sa v čase prepuknutia pandémie aplikácia plne redizajnovala, zapracovali sme rôzne motivačné "winning streaks", zapojili sme využitie akcelerátorov a umelej inteligencie - vrátane napojenia na technológie Dental Monitoringu. Vďaka tejto aplikácii nie je potrebné také množstvo osobných návštev čo najmä v čase pandémie uľahčuje výrazne zredukovať počet fyzických návštev v ambulancii.

Aplikácia StrojCHECK od Sangre Azul - Dr.Thurza bola prvá a zatiaľ ostáva stále jediná inteligentná aplikácia pre pacientov na neviditeľných strojčekoch prepájajúca koučing pacienta, inteligentný pripomínač a sledovač priamo integrovaný do každodenného generovania zľavy z rozpočtu liečby a to všetko s prepojením na sociálne siete.

Výhody

  • Táto verzia 2 nadväzuje na funkčný prototyp z roku 2016 a prináša kompletný redizajn a množstvo nových funkcionalít. Nový dizajn sa snaží intuitívne uľahčiť používanie aplikácie a otvára cestu nasadeniu v smart-watch a iných wearables. Celý workflow aplikácie sa koncentruje na motiváciu pacientov v nosení neviditeľných strojčekov ako napríklad Invisalign, zlepšenie disciplíny prináša nový koncept inteligentnej liečby – „smart treatment“ so zapojením akcelerátorov a Dental Monitoringu vrátane AI

Ako bude vyzerať moja liečba?

begin here

Ready for new
perfect smile?

Not from Slovakia? No problem we have an apartment for you.