Informácie

Znalecká činnosť je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná za podmienok ustanovených v zákone č. 382/2004 Z. z.Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Úkonmi znaleckej činnosti sú najmä znalecký posudok a jeho doplnenie, doplnok, odborné stanovisko alebo potvrdenie a odborné vyjadrenie a vysvetlenie.

  • možnosť priamej odbornej konzultácie so znalcom pre posúdenie ortodontickej liečby resp. iného problému spadajúceho pod obor
  • možnosť vyžiadať si časový odhad vypracovania úkonov *(znalecký posudok, odborné stanovisko alebo potvrdenie a odborné vyjadrenie a vysvetlenie),
  • možnosť vyžiadať jednotlivý úkon - znalecký posudok, odborné stanovisko alebo potvrdenie a odborné vyjadrenie či vysvetlenie

Znalec: MUDr. Andrej Thurzo PhD.

Evidenčné číslo: 915086

Odbory a odvetvia

  • 480000 - Zdravotníctvo a farmácia
    • 482000 - Zubné lekárstvo
      • 25.07.2014 - Zápis

Výhody

Možnosť predbežnej on-line konzultácie cez videohovor
- napr. WhatsApp či FaceTime alebo iné... 

Green whatsapp icon - Free green site logo icons


Možnosť doručiť podklady elektronicky.

Ako bude vyzerať moja liečba?

1 DEŇ
1 stretnutie
telefoniká konzultácia

v telefonickej konzultácii so znalcom stručne vysvetlíte Váš motív, obrátiť sa na znalca, očakávania a vystihnete podstatu problému

Trvanie 5 minutes
2 DEŇ
2 stretnutie
doručenie podkladov

elektronicky doručíte všetky relevantné podklady na email znalca, ktoré on prípadne preskúma a odpíše časový odhad termínu spracovania požadovaného úkonu

Trvanie 15 minutes
30 DEŇ
3 stretnutie
doplnkové vyšetrenia a doplnenie podkladov

v závislosti od okolností - špecifík príapdu, ak je potrebné pre vypracovanie znaleckého úkonu doplnenie podkladov, budú vyžiadané

Trvanie 2 hours
60 DEŇ
4 stretnutie
doručenie znaleckého úkonu

vypracovanie a doručenie písomného znaleckého úkonu (znalecký posudok, odborné stanovisko alebo potvrdenie a odborné vyjadrenie či vysvetlenie)

Trvanie 2 hours
begin here

Ready for new
perfect smile?

Not from Slovakia? No problem we have an apartment for you.