Tvárou navigovaný liečebný plán

Postavenie Vašich zubov má niekoľko funkčných a estetických kriterií, ktoré musia byť splnené aby Váš úsmev bol nielen funkčne zdravý, ale výsledok bol stabilný a do Vašej tváre esteticky zapadal.

Aj laikovi je jasné, že tieto kritériá nezáležia len na vzájomnom postavení zubov a tieto musia zapadať do svojho okolia. Tiež je jasné, že týmto okolím sa nemyslia iba kosti(tvrdé tkanivá), ale aj mäkké tkanivá tváre a ich mimika - úsmev.

Práve hodnotenie mäkkých tkanív diagnosticky veľmi zaostávalo za RTG vyšetrením kostí. Samotné RTG vyšetrenie v minulosti využívalo iba ploché (2D) projekcie - najčastejšie bočná kefalometrická snímka a prípadne panoramatická snímka(obrázky nižšie). Tieto mali len veľmi limitované informácie o hĺbke a o 3D štruktúrach tváre teda neposkytovali všetky relevantné informácie.

S technologickým pokrokom (klesajúcou radiačnou záťažou celohlavového CBCT vyšetrenia) sa CBCT vyšetrenie stalo štandardným vyšetrením najmä v prípadoch, kde bolo potrebné posúdenie 3D vzťahov koreňov, polohy zubov, hrúbky kompakty kosti či iných špecifických situáciách. 

 

Naši špecialisti sa viac než 15 rokov venujú 3D diagnostike tváre. doc. MUDr.Thurzo na túto tému viedol viac než 20 diplomových výskumov ako zo všeobecného tak aj zubného lekárstva.

Prečo sú pochopenie a diagnostika 3D čŕt každej tváre pacienta tak dôležité pre správny cieľ ortodontickej liečby?

Už na konci predchádzajúceho tisícroćia bolo zrejmé, že zdravý vzhľad úsmevu v kontexte s celkovou estetikou tváre závisí aj od parametrov mäkkých tkanív. Veľké osobnosti ako J L Ackerman, W R Proffit či D M Sarver publikovali výskumy, ktoré avizovali posun paradigmy v oblasti plánovania liečebného plánu v čeľustnej ortopédii - ortodoncii. Trvalo dekádu, kým technológie dosiahli dostupnú úroveň pre rutinnú 3D diagnostiku mäkkých tkanív tváre pacienta. Až dodnes predstavuje 3D kefalometria kostí - tvrdých tkanív hlavy väčšinu sledovaných parametrov. Dôvodom je tiež, žetieto parametre mali za sebou obrovský výskum nakoľko RTG diagnostika bola technologicky dostupná o storočie skôr. (Prvý laterálny kefalogram v roku 1922) Tvrdotkanivové parametre sú preto dodnes najčastejšie používané pri stavaní liečebného plánu. Profil mäkkých tkanív - tváre je len čiastočný údaj o tvári a nepostačuje pre dôsledné plánovanie finálne estetického úsmevu pre danú tvár. 

Na prvotné 3D skeny tváre bola nevyhnutná sofistikovaná technika. Dnes sa zmestí do malého iPhonu / iPadu.

Pochopenie špecifických čŕt každej tváre na základe ich 3D analýzy je teda nielen technologicky možné , ale je nevyhnutné pre spoľahlivé plánovanie finálnej estetiky výsledného úsmevu. 3D kefalometria tváre teda nie je len kľúčová doplnková informácia, ale je základným stavebným kameňom(východiskovým bodom) celého liečebného plánu od ktorého sa odvíja zvyšok. Toto nazývame "facially driven orthodontics" a oproti minulosti predstavuje fundamentálnu zmenu celého digitálneho plánovania. 

Na rozdiel od neviditeľných strojčekov, ktoré predstavovali pomerne hmatateľnú a pacientami požadovanú inováciu, je "tvárou navigovaný liečebný plán" oveľa abstraktnejšia inovácia. To - že špecifické črty tváre majú na plánovanie liečby kľúčový dopad bolo zrejmé už veľmi dávno. Len poslednú dekádu sú tieto analýzy technologicky dostupné. Konzíliá diskutujúce významnejšie korekcie postavenia zubov na sadrových modeloch bez kontextu informácií o tvári a tvrdých tkanivách už dnes nie sú lege artis. Neinvazívny 3D sken tváre a videozáznam dynamiky úsmevu sa stali štandardným diagnostickým záznamom.

Neinvazívny 3D sken tváre a videozáznam dynamiky úsmevu sa stali štandardným diagnostickým záznamom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdieľať článok
MUDr. Andrej Thurzo, PhD, MPH, MHA
Autor Článku

- absolvent Lekárskej fakulty UK v Bratislave - odborný asistent na Klinike stomatológie a maxilo-faciálnej chirurgie a Ústavu simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania LFUK - prvý na Slovensku vytvoril a prednášal stereoskopické 3D prednášky medikom v čeľustnej ortopédii - okrem ortodoncie, kde je priekopníkom tzv.neviditeľných zubných strojčekov Invisalign, je aj lídrom odbornej skupiny 3D tlače v medicíne - spoluzakladateľ odbornej Spoločnosti pre regeneratívnu medicínu

MUDr. Andrej Thurzo, PhD, MPH, MHA MUDr. Andrej Thurzo, PhD, MPH, MHA

Navrhované články

Neviditeľný strojček Invisalign ZADARMO

Kristína Jančovičová Kristína Jančovičová
Read more
Mýty a legendy o Invisaligne

MUDr. Andrej Thurzo, PhD, MPH, MHA MUDr. Andrej Thurzo, PhD, MPH, MHA
Read more
Inteligentná liečba

MUDr. Andrej Thurzo, PhD, MPH, MHA MUDr. Andrej Thurzo, PhD, MPH, MHA
Read more
Prečo 3D analýza tváre?

MUDr. Andrej Thurzo, PhD, MPH, MHA MUDr. Andrej Thurzo, PhD, MPH, MHA
Read more
Zo zákulisia liečby neviditeľnými strojčekmi

MUDr. Andrej Thurzo, PhD, MPH, MHA MUDr. Andrej Thurzo, PhD, MPH, MHA
Read more
Mobilná apka StrojCheck od Sangre Azul

MUDr. Andrej Thurzo, PhD, MPH, MHA MUDr. Andrej Thurzo, PhD, MPH, MHA
Read more
Začnime tu

Pripravení na perfektný úsmev?

Nechcete či nemôžete prísť na osobné stretnutie? Žiaden problém, vieme Vás konzultovať aj ON-LINE