SANGRE AZUL

Technológie

Technológie, ktorými sme sa najviac zaoberali boli tie, ktoré nám pomohli robiť lepšie to - na čo sa špecializujeme, teda zdravý a pekný úsmev. Medzi prvé patrilo 3D skenovanie a analýzy tvárí, ktorému sa Doc. Thurzo venuje už od roku 2006. Technológia sa postupne vyvíjala a to na čo bola kedysi potrebná nákladná objemná technika je dnes už integrované v bežnom iPhone. Ďalšou technológiou boli 3D analýzy CBCT na čo je potrebný špeciálny softvér a skúsenosť a umožní vytvoriť kostru na ktorú sa následne pripája 3D sken tváre a 3D sken zubov a ďasien. Takto virtualizovaný pacient je vhodný pre virtuálne plánovanie. Od roku 2009 sme si osvojili zručnosti a technológie neviditeľných strojčekov - či už fixne lepených zo strany jazyka alebo priesvitných dláh.

Akcelerátory

Akcelerátory v ortodoncii

AkcelerátoryAkcelerátory

Akcelerátory v ortodoncii
simulacie

Simulátory

Smile View + iTero simulator

Simulátory
3D a 4D skenovanie

LIDAR v ortodoncii

3d a 4d skenovanie tvari

LIDAR v ortodoncii
CBCT

Analytický softvér

CBCT záznam tvrdých a mäkkých tkanív

Analytický softvér
Kategória 3

3D tlač

3D tlač v zubnom lekárstve sa sústredí hlavne na dlhodobé provizória, totálne protézy ale aj na edukáciu pacienta či tlač navigačných šablón.

3D tlač
Kategória 2

Dental Monitoring

Ide o “samo-oskenovanie sa” pacientom pomocou jeho súkromného mobilu s kamerou. Pacient sa oskenuje na základe výzvy aplikácie.

Dental Monitoring
Kategória 1

Intraorálne skenery

Digitálne intraorálne skenovanie tu už je dlho, rutinne bolo však do bežnej ortodontickej praxe zavedené až v roku 2013/2014 doc. Thurzom.

Intraorálne skenery
Náš vlastný vývoj

Smart Aplikácia

Verzia 2.0 aplikácie vyvíjanej od roku 2015 nadväzuje na funkčné prototypy, ktorých testovania sa zúčastnilo viac než 200 pacientov kliniky Sangre Azul. Aplikácia StrojCHECK od Sangre Azul je inteligentná aplikácia vyvíjaná doc. MUDr.Andrejom Thurzom, PhD, MPH, MHA.

Smart Aplikácia
Porovnajte si našu precíznosť
PRED PO
Dentálna hygiena

Hygiena a strojček?

Našu diplomovanú dentálnu hygieničku sme si vybrali pre jej precíznosť, dôslednosť a skúsenosti s lingválnymi a Invisalign strojčekmi.

Agáta Melicherová

Vaša osobná dentálna hygienička Vás môže sprevádzať celou Vašou liečbou.

objednať termín