SANGRE AZUL

Technológie

Technológie, ktorými sme sa najviac zaoberali boli tie, ktoré nám pomohli robiť lepšie to - na čo sa špecializujeme, teda zdravý a pekný úsmev. Medzi prvé patrilo 3D skenovanie a analýzy tvárí, ktorému sa Dr.Thurzo venuje už od roku 2006. Technológia sa postupne vyvíjala a to na čo bola kedysi potrebná nákladná objemná technika je dnes už integrované v bežnom iPhone. Ďalšou technológiou boli 3D analýzy CBCT na čo je potrebný špeciálny softvér a skúsenosť a umožní vytvoriť kostru na ktorú sa následne pripája 3D sken tváre a 3D sken zubov a ďasien. Takto virtualizovaný pacient je vhodný pre virtuálne plánovanie. Od roku 2009 sme si osvojili zručnosti a technológie neviditeľných strojčekov - či už fixne lepených zo strany jazyka alebo priesvitných dláh.

Akcelerátory

Akcelerátory v ortodoncii

AkcelerátoryAkcelerátory

Akcelerátory v ortodoncii
simulacie

Simulátory

Smile View + iTero simulator

Simulátory
3D a 4D skenovanie

LIDAR v ortodoncii

3d a 4d skenovanie tvari

LIDAR v ortodoncii
CBCT

Analytický softvér

Analytický softvérAnalytický softvérAnalytický softvér

Analytický softvér
Kategória 3

3D tlač

3D tlač 3D tlač 3D tlač 3D tlač 3D tlač3D tlač

3D tlač
Kategória 2

Dental Monitoring

V prípade dental monitoringu ide o “samo-oskenovanie sa” pacientom pomocou jeho súkromného mobilu s kamerou. Spraví to na základe výzvy bezplatnej aplikácie, ktorú má v tomto smartfóne stiahnutú. Zhotovenie video skenu trvá len niekoľko minút, a pre tento účel pacienti štandardne použijú špeciálny držiak s retraktorom (scan-box). Používanie ScanBoxu je intuitívne a je možné zhotoviť aj menej kvalitný video-sken bez neho. Špecifikom tejto technológie je medzičlánok medzi lekárom a pacientom, ktorý možno najvhodnejšie nazvať ako AI-cloud, ktorý videosken nielen spracuje do vybranej sekvencie fotografií, ale aj ho vyhodnotí na základe protokolov, ktoré si lekár nastavil. Napríklad môže vyhodnotiť prítomnosť gingivitis či iného zápalu, odbití zo zuba, vznikajúceho kazu, fistuly či odpadnutého gombíka či attachmentu (ortodontického úchytu).

Dental Monitoring
Kategória 1

Intraorálne skenery

Intraorálne skeneryIntraorálne skeneryIntraorálne skeneryIntraorálne skeneryIntraorálne skeneryIntraorálne skenery

Intraorálne skenery
Náš vlastný vývoj

Smart Aplikácia

Verzia 2.0 aplikácie vyvíjanej od roku 2015 nadväzuje na funkčné prototypy, ktorých testovania sa zúčastnilo viac než 200 pacientov kliniky Sangre Azul. Aplikácia StrojCHECK od Sangre Azul je inteligentná aplikácia vyvíjaná MUDr.Andrejom Thurzom, PhD, MPH, MHA, ktorá pomáha dodržiavať potrebné rutiny počas liečby neviditeľným strojčekom ako napríklad Invisalign. Po skúsenostiach z vývoja 2015-2020 sme sa rozhodli zredukovať lokalizáciu aplikácie len pre Android používateľov. Cieľom naprogramovania aplikácie bolo uľahčiť pacientom dodržať potrebnú disciplínu a zefektívniť tak liečbu. Uľahčila predovšetkým skrátenie času potrebného na dosiahnutie výsledku liečby a v neposlednom rade zvýšila finančnú dostupnosť tejto, doteraz ekonomicky veľmi málo dostupnej, liečby. Princíp úspory spočíval v redukcii potrebných návštev pre nevyhnutné servisy resp. revízie liečby pri nekopírovaní (nontrackingu) zubov posúvaných neviditeľným strojčekom. Zlepšenie dôslednosti pacienta pri nosení strojčeka ušetri ošetrujúcemu lekárovi výrazné množstvo času nielen v podobe celkovo kratšej liečby, ale aj z redukovanie času "chairtime" na zákroky revízií a zlyhávajúcich terapií z dôvodu slabej compliance pacienta. Od roku 2020 sa v čase prepuknutia pandémie aplikácia plne redizajnovala, zapracovali sme rôzne motivačné "winning streaks", zapojili sme využitie akcelerátorov a umelej inteligencie - vrátane napojenia na technológie Dental Monitoringu. Vďaka tejto aplikácii nie je potrebné také množstvo osobných návštev čo najmä v čase pandémie uľahčuje výrazne zredukovať počet fyzických návštev v ambulancii. Aplikácia StrojCHECK od Sangre Azul - Dr.Thurza bola prvá a je zatiaľ stále jediná inteligentná aplikácia pre pacientov na neviditeľných strojčekoch prepájajúca koučing pacienta, inteligentný pripomínač a sledovač priamo integrovaný do každodenného generovania zľavy z rozpočtu liečby a to všetko s prepojením na sociálne siete. https://play.google.com/store/apps/details?id=app.sangreazul

Smart Aplikácia
Porovnajte si našu precíznosť
PRED PO
Dentálna hygiena

Hygiena a strojček?

Našu diplomovanú dentálnu hygieničku sme si vybrali pre jej precíznosť, dôslednosť a skúsenosti s lingválnymi a Invisalign strojčekmi.

Martina Jurkovičová DiS.

Vaša osobná dentálna hygienička Vás môže sprevádzaťr celou Vašou liečbou.

objednať termín