SANGRE AZUL

O klinike Sangre Azul

MUDr. Andrej Thurzo, PhD., MPH, MHA

Naša Filozofia

Keď sme pred viac než 10 rokmi začali liečiť novými technikami neviditeľných strojčekov boli sme osamotení, mimo mainstreamu konvenčných postupov vtedy rozšírených v čeľustnej ortopédii - ortodoncii. Nové techniky neviditeľných strojčekov ako Incognito, eBrace, Orthocaps ci Invisalign prišli vďaka novým technológiám ako 3D tlač, CAD-CAM digitálne skenovanie a počítačové simulácie. Toto všetko bolo pre ortodonciu 3.tisícročia pomerne cudzie a ovládnuť niektoré techniky (napríklad vnútorne lepených strojčekov bolo mimoriadne náročné). Už dávno predtým sa vedelo, že liečba zlého postavenia zubov a čeľustí nie je výlučne funkčný, ale veľmi často aj estetický problém a ten má širší kontext než len vzťah medzi zubami. Profesorom W.R.Proffitom predpovedaná paradigma mäkkých tkanív bude pre plánovanie ortodontickej liečby viac než relevantná. Inak povedané, že postavenie zubov má významné prepojenie na podobu mäkkých tkanív tváre a pre plánovanie liečby bude raz 3D analýza tváre kľúčová. Zdravý a krásny úsmev musí byť v súlade s tvárou, ktorej 3D analýza je už viac než 12 rokov súčastov workflowu v Sangre azul.

Sangre Azul od svojho vzniku združuje tím zanietených špecialistov, ktorí sa neboja výzviev a láka ich posúvanie horizontov poznania v medicínskych oblastiach v ktorých sa špecializujú. Sangre azul je hrdým výučbovým klinickým pracoviskom nielen zubných asistentov. Naše dvere sme otvorili a naše skúsenosti odovzadali viac než desiatke dnes už úspešných doktorov. Liečime, skúmame, publikujeme a učíme seba aj iných. Našou filozofiou je, že jedno bez druhého nemá význam. 

Venujeme sa 3D tlači a jej klinickým aplikáciam vrátane biokompatibilnej 3D tlače. Pri modernej ortodontickej liečbe(neviditeľnými strojčekmi) bežne využívame skeletálne kotvenie a nami modelované a 3D tlačené biokompatibilné PowerCaps a PowerArms, čo nám umožňuje mať pri liečbe efektívne aplikované biomechanické liečit aj tie najnáročnejšie prípady.

 

Neviditeľné zubné strojčeky, akcelerovaná inteligentná liečba, ortognátne operácie, bielenie zubov, digitálna architektúra úsmevu na podklade 3D skenu tváre sú len niektoré zo zameraní talentovaného tímu zdravotníkov združených pod Sangre Azul.

Pod vedením MUDr.Andreja Thurza,PhD,MPH,MHA boli na Slovensku presadené a rozšírené techniky techniky neviditeľných zubných strojčekov(vrátane Invisalign).
Je to zároveň klinika s najbohatšími klinickými skúsenosťami v oblasti liečby Invisalign(viac než 1000 pacientov do r.2019).
Tu bol prvý raz predstavený úplne nový koncept Inteligentnej akcelerovanej liečby zubným strojčekom s podporou umelej inteligencie.

 

 

Sangre Azul was first to introduce and clinically implement innovative technologies of invisible orthodontic treatment by its chief doctor - MUDr. Andrej Thurzo PhD, MPH, MHA.

Sangre Azul was also first to introduce and successfully treat 500 and later achieve over 1000 finished Invisalign treatments as only clinical practice in Slovakia. Invisalign later became a common orthodontic treatment.

 

Sangre Azul has record of more than 300 cases on lingual braces and was first to implement acceleration technologies to treatment as Acceledent or Orthopulse which significantly reduce treatment time. Sangre Azul was first and only in Slovakia and Czech Republic to present a new concept of intelligent treatment with successfully monitored more than 100 patients with Dental Monitoring - technology powered by AI.

 

 

 

Sangre Azul is considered a trend-setting dental clinic which has been focused on innovative cutting-edge technologies ever since. Doctors and assistants in Sangre Azul are permanently learning new skills and knowledge, research possibilities for pushing the horizons of current clinical concepts for patients.

 

2006 Vznik
12000 Počet zákrokov
123 Publikácie
1400 Počet klientov
Úspechy
SMART LIEČBA

INVISALIGN TOP LEVEL

NEVIDITEĽNÉ PRVENSTVÁ

Spoznajte nás

Chcete u nás pracovať?