Mobilná apka StrojCheck od Sangre Azul

Verzia 2.0 aplikácie vyvíjanej od roku 2015 nadväzuje na funkčné prototypy, ktorých testovania sa zúčastnilo viac než 200 pacientov kliniky Sangre Azul. 

Aplikácia StrojCHECK od Sangre Azul je inteligentná aplikácia vyvíjaná MUDr.Andrejom Thurzom, PhD, MPH, MHA, ktorá pomáha  dodržiavať potrebné rutiny počas liečby neviditeľným strojčekom ako napríklad Invisalign. Po skúsenostiach z vývoja 2015-2020 sme sa rozhodli zredukovať lokalizáciu aplikácie len pre Android používateľov.

Cieľom naprogramovania aplikácie bolo uľahčiť pacientom dodržať potrebnú disciplínu a zefektívniť tak liečbu. Uľahčila predovšetkým skrátenie času potrebného na dosiahnutie výsledku liečby a v neposlednom rade zvýšila finančnú dostupnosť tejto, doteraz ekonomicky veľmi málo dostupnej, liečby.

Princíp úspory spočíval v redukcii potrebných návštev pre nevyhnutné servisy resp. revízie liečby pri nekopírovaní (nontrackingu) zubov posúvaných neviditeľným strojčekom. Zlepšenie dôslednosti pacienta pri nosení strojčeka ušetri ošetrujúcemu lekárovi výrazné množstvo času nielen v podobe celkovo kratšej liečby, ale aj z redukovanie času "chairtime" na zákroky revízií a zlyhávajúcich terapií z dôvodu slabej compliance pacienta.

Od roku 2020 sa v čase prepuknutia pandémie aplikácia plne redizajnovala, zapracovali sme rôzne motivačné "winning streaks", zapojili sme využitie akcelerátorov a umelej inteligencie - vrátane napojenia na technológie Dental Monitoringu. Vďaka tejto aplikácii nie je potrebné také množstvo osobných návštev čo najmä v čase pandémie uľahčuje výrazne zredukovať počet fyzických návštev v ambulancii. 

Aplikácia StrojCHECK od Sangre Azul - Dr.Thurza bola prvá a je zatiaľ stále jediná inteligentná aplikácia pre pacientov na neviditeľných strojčekoch prepájajúca koučing pacienta, inteligentný pripomínač a sledovač priamo integrovaný do každodenného generovania zľavy z rozpočtu liečby a to všetko s prepojením na sociálne siete.

https://play.google.com/store/apps/details?id=app.sangreazul

Zdieľať článok
MUDr. Andrej Thurzo, PhD, MPH, MHA
Autor Článku

- absolvent Lekárskej fakulty UK v Bratislave - odborný asistent na Klinike stomatológie a maxilo-faciálnej chirurgie a Ústavu simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania LFUK - prvý na Slovensku vytvoril a prednášal stereoskopické 3D prednášky medikom v čeľustnej ortopédii - okrem ortodoncie, kde je priekopníkom tzv.neviditeľných zubných strojčekov Invisalign, je aj lídrom odbornej skupiny 3D tlače v medicíne - spoluzakladateľ odbornej Spoločnosti pre regeneratívnu medicínu

MUDr. Andrej Thurzo, PhD, MPH, MHA MUDr. Andrej Thurzo, PhD, MPH, MHA

Navrhované články

Mýty a legendy o Invisaligne

MUDr. Andrej Thurzo, PhD, MPH, MHA MUDr. Andrej Thurzo, PhD, MPH, MHA
Read more
Inteligentná liečba

MUDr. Andrej Thurzo, PhD, MPH, MHA MUDr. Andrej Thurzo, PhD, MPH, MHA
Read more
Prečo 3D analýza tváre?

MUDr. Andrej Thurzo, PhD, MPH, MHA MUDr. Andrej Thurzo, PhD, MPH, MHA
Read more
Zo zákulisia liečby Invisalign

MUDr. Andrej Thurzo, PhD, MPH, MHA MUDr. Andrej Thurzo, PhD, MPH, MHA
Read more
Začnime tu

Pripravení na perfektný úsmev?

Nechcete či nemôžete prísť na osobné stretnutie? Žiaden problém, vieme Vás konzultovať aj ON-LINE