Informácie

Dental Monitoring je technológia, ktorú po neviditeľných strojčekoch zaviedli do liečby v Sangre Azul - MUDr.Andrej Thurzo, PhD, MPH, MHA, ako ďalší evolučný krok ortodontickej liečby. Takáto "smart" liečba je s podporou akcelerácie a AI efektívnejšia.

Korekcia zlého postavenia zubov je nielen rýchlejšia, ale aj bezpečnejšia vďaka monitoringu. Ten je prevenciou nekopírovania - nepresného posunu zubu a straty kontroly strojčeka nad pozíciou zuba, čo vyústi do nevyhnutnosti revízií a predlžovania liečby či nebodaj poškodenia zdravia pacienta.

Výhody

Dental monitoring je jedna z dvoch základných súčastí "Smart treatment" pri ktorej je okrem časovej úspory a lepšieho komfortu pacienta aj redukovaná potreba návštev u čeľustného ortopéda či potreba častého vyberania strojčeka z úst. Ako časté návštevy lekára, tak aj časté vyberanie strojčeka z úst sú v obdobiach šíriacich sa infekčných ochorení vážne rizikové faktory

https://youtu.be/7ezSwKosie0

https://www.youtube.com/watch?v=e_eAdjqn-t8

Ako to bude prebiehať ?

Začnime tu

Pripravení na perfektný úsmev?

Nechcete či nemôžete prísť na osobné stretnutie? Žiaden problém, vieme Vás konzultovať aj ON-LINE